Sertlik (Mohs)
: 3,5 - 4,0
Birim Hacim Ağırlık (gr/cm3)
: 2,56
Prozite (%)
: 2,8
Ağırlıkça Su Emme (%)
: 1,97
Sürtünme İle Aşınma Kaybı (cm3/50cm2)
: 23,80
Eğilme Dayanımı (kg/cm2)
: 85,28